Kvalitetssäkring

  Sandbergs Betong & Åkeri AB

       

       Är Certifierat enligt Nordcert AB

            Gällande produktområde:                       Betongelement, Produktgrupp B             

     Vilket säkerställer kvalitén på det vi                    tillverkar och levererar.

Varje enskild produkt kontrolleras och dokumenteras i en kvalitéts- och kontrollplan som innefattar bland

annat kontroll före, under och efter tillverkning av produkten.

 

Allt inköpt material kontrolleras och dokumenteras för att säkerställa dess kvalié.

Sandbergs Betong & Åkeri AB

Telefon: 0923 - 16130

© Sandbergs Betong & Åkeri AB
Vårt marknadsområde är

Kiruna, Gällivare, Haparanda,

Kalix, Boden, Luleå, Piteå i Norrbotten